Kasa fiskalna w firmie

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, należy upewnić się, czy przepisy wymagają dla danego jej rodzaju korzystania z kasy fiskalnej. Posiadanie kasy rejestrującej nie jest wymagane przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług wyłącznie firmom lub organizacjom, organom administracji państwowej lub samorządowej. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także na rzecz rolników niebędących czynnymi płatnikami podatku VAT, należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej.

Jednym ze zwolnień z posiadania kasy jest niewielka liczba świadczonych usług i tym samym odbiorców. Ilość usług, które kwalifikują przedsiębiorcę do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, zależy od tego, w którym półroczu rozpoczął działalność. Dla podatników zaczynających w I połowie 2014 r., ilość świadczonych usług może wynosić maksymalnie 50, a ilość odbiorców tych usług nie więcej niż 20. Dla podatników rozpoczynających działalność w II połowie 2014 roku wartości te wynoszą kolejno 25 i 10. Aby skorzystać ze zwolnienia łącznie z tym warunkiem musi zostać spełniony wymóg wystawienia faktury VAT za każdą świadczoną usługę, zawierającej dane identyfikujące odbiorcę usługi.

Ponadto przepisy precyzyjnie wskazują rodzaje działalności, których prowadzenie nie wymaga ewidencjonowania na kasie rejestrującej, w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to między innymi szeroko pojęte usługi związane z rolnictwem, ze zbieraniem i utylizowaniem odpadów, usługi pocztowe i noclegowe, telekomunikacyjne, finansowe, prawnicze (wyłączając notariuszy), usługi w zakresie edukacji.

Dla niektórych rodzajów działalności istnieje z kolei bezwzględny wymóg ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, a podatnicy prowadzący taką działalność nie mogą skorzystać z żadnych zwolnień. Należą do nich sprzedaż gazu płynnego, profesjonalny przewóz pasażerów, usługi taksówkarskie, sprzedaż silników spalinowych i niektórych części mechanizmów samochodowych. Zaznaczyć należy, że wymóg ten nie dotyczy warsztatów samochodowych, które zajmują się montażem towarów, co jest świadczeniem usługi, a nie sprzedażą części samochodowych.

Ponadto kasa fiskalna wymagana jest między innymi przy prowadzeniu sprzedaży sprzętu radiowego i telewizyjnego, wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych.

Od 1 stycznia 2018 roku zostaną stopniowo wprowadzane kasy online. Co to oznacza? Kasy tego rodzaju mają mieć funkcję raportowania zarejestrowanych na nich transakcji do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Wszelkie dane będą przekazywane automatycznie do Repozytorium. Dokumenty fiskalne zostaną archiwizowane jedynie w formie cyfrowej.

Każdy konsument będzie mógł otrzymać tradycyjny, papierowy paragon. W trakcie jego drukowania kasa fiskalna stworzy również dokument elektroniczny. E-paragon także będzie mógł otrzymać klient. Wystarczy, że wprowadzi swój kod nabywcy. Ta możliwość dotyczy zarówno klientów płacących kartą, jak i tych płacących gotówką.

Wchodzące w życie w 2018 roku rozporządzenie ma znieść możliwość archiwizowania papierowej kopii paragonów. Kopie te będą zapisywane jedynie w formie elektronicznej. Wiążę się to z pojęciem pamięci chronionej, które uległo zmianie. Każda kasa fiskalna będzie musiała być wyposażona w pamięć chronioną. Kasy fiskalne muszą wysyłać informacje do repozytorium Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorca ma więc obowiązek zadbania o to, żeby jego urządzenie miało taką możliwość. Należy zwrócić uwagę na doprowadzenie do kasy połączenia sieciowego. Można także dokonać zakupu modemu i sprawdzić najkorzystniejsze oferty mobilnych usługodawców.

Zmiana kas fiskalnych od nowego roku ma przynieść korzyści dla wszystkich stron, których dotyczą nowe przepisy. Zyskają nie tylko przedsiębiorcy i konsumenci, ale także państwo. Dzięki nowym rozwiązaniom zmniejszeniu ma ulec szara strefa, a zwiększą się wpływy do Skarbu Państwa. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli działać w sposób nieuczciwy, zostaną szybko wykryci. Dla konsumentów posiadanie elektronicznego paragonu ma ułatwić proces reklamacji. Sprawi także, że znikną ograniczenia płatności kartą.

Od stycznia 2018 roku będzie funkcjonowało aktualnie tworzone Centralne Repozytorium Kas. Będzie ono miało za zadanie m.in. wcześniej wymienione funkcje. Główną jego funkcją będzie natomiast zgromadzenie danych przesyłanych automatycznie z nowych kas fiskalnych posiadających funkcję wymiany informacji przez internet. Nowe kasy fiskalne będą co kilka godzin wysyłać automatycznie (bez udziału użytkownika przedsiębiorcy) odpowiednie informacje do CRK w formie pliku o standardzie JPK_PARAGON.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji CRK będzie dokonywał analizy otrzymanych danych czyli nadzorował i kontrolował prawidłowość transakcji występujących pomiędzy podatnikami.

Jak łatwo zauważyć taki system przesyłu informacji wymaga stałego dostępu do internetu. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zapewnić stałe łącze umożliwiające ciągłą komunikację kasy fiskalnej z CRK.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy nie jest możliwe zapewnienie stałego połączenia z internetem, wówczas przedsiębiorca musi zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających zapewnienie stałego dostępu kasy fiskalnej do internetu urząd skarbowy na wniosek podatnika może dać zgodę na dokonywanie przesyłu niezbędnych informacji co kilka godzin lub w innych zakresach czasowych.

Podstawowy charakter danych jakie będą wysyłane co CRK to m.in.

  • NIP przedsiębiorcy,
  • przedmiot sprzedaży,
  • kwota podstawy opodatkowania i podatek VAT

Czytaj jak najwięcej

Najszybciej newsy trafią do Internetu. Zmiany w stanie prawnym lub projekty, które mają szansę wejść w życie, branżowe nowinki, informacje o nowych technologiach, produktach – portale internetowe są miejscem, gdzie na nie trafimy. Tak jak w przypadku niebranżowych mediów internetowych, mamy zagwarantowaną szybkość dostarczania informacji. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę branżowej prasy, książek i stron internetowych wydaje się być oczywistą ścieżką samodzielnego rozwoju swojego życia zawodowego.

W zależności od naszych potrzeb, nastawienia, upodobań itp. warto sięgać po autorów, których styl pisania, charakter ujmowania tematu nam się podobają i po prostu do nas przemawia. Nie ma potrzeby zmuszać się do czytania czegoś, co nam się zwyczajnie nie podoba. Wszak lektura ma nam sprawiać satysfakcję i przyjemność, a nie tylko dostarczać wiedzy.

Słowo pisane to nieoceniony sposób na rozpowszechnianie informacji. Pamięć ludzka jest ulotna, o czym często przekonujemy się aż za dobrze. Dzięki lekturze zyskujemy dostęp do informacji, do których możemy się praktycznie w każdej chwili odwołać i potraktować je jako swoisty pewnik, także w sytuacjach spornych czy przy wyjaśnianiu nieścisłości. Tego komfortu nie mamy w przypadku sięgania po informacje przekazane drogą ustną, które są uważane za mniej wiarygodne. Większe zaufanie do zanotowanych informacji kosztem tych powiedzianych i usłyszanych to efekt uboczny rewolucji Gutenberga.

Czytanie jest czynnością angażującą nasz mózg – można to tak w skrócie ująć, bez wchodzenia nadmiernie w medyczne szczegóły. „Muszę przemyśleć to co przeczytałem/przeczytałam” – często w ten sposób podsumowujemy lekturę (chyba, że była ona dla nas bardzo nieangażująca na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, nie dostarczyła nam żadnych nowych informacji itp.). Dzięki czytaniu wpadniemy na nowe pomysły, kreatywne sposoby rozwiązania problemów, nowe ujęcia starego i dobrze znanego tematu. Opisany przez autora case study może stać się inspiracją do wykorzystania przez analogię pewnych rozwiązań w nowym kontekście. Osobną kwestię, choć wartą wspomnienia, stanowią teksty, które nie są inspiracją w sensie zawodowych, a przede wszystkim w zakresie samorozwoju. Z doświadczenia mogę napisać, że świetnie w tej kwestii sprawdzają się biografie znanych ludzi, których osiągnięcia lub ścieżka życia z jakiegoś powodu budzą nasz podziw czy po prostu zainteresowanie. Recepty na sukces od A do Z na skalę Billa Gatesa w takiej biografii raczej znajdziemy (zresztą wtedy cena takiej książki była inna), ale coś, co może pchnąć nasze myślenie o swojej działalności, zachęcić do odejścia z pracy na etacie i założenia własnej firmy, przemodelowania swojej oferty, wpłynięcia na sposób komunikowania się z klientami itp. Możliwości jest tu naprawdę sporo i warto je wykorzystać. Funkcję inspiracji może pełnić biografia nie tylko kogoś z naszej branży, do tego celu potrafią się też nadawać nieźle życiorysy artystów, którzy zazwyczaj w życiu nie mieli lekko.

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Od czasów, kiedy życie poczęło się wielce różniczkować, czytanie książek nie wystarcza. Książki podają czystą wiedzę z najrozmaitszych dziedzin, wiedzę nieraz kryształowo czystą, ale oderwaną od życia. Książki karmią również poezją, w niej opisy czynów bohaterskich uszlachetniają serca, ale mało informują o szarej rzeczywistości życia. Do działania potrzebna jest znajomość chwili bieżącej, orientacja, pulsy życia w miejscowych warunkach. Na każdym stanowisku można przyłożyć i swoją cegiełkę, można wpływać na całość, byle znać swe obowiązki względem społeczeństwa i chcieć im służyć. Tym pośrednikiem między wiedzą a życiem, między ideałem a rzeczywistością, jest publicystyka. Jest ona historją teraźniejszości, oświetlającą zagadnienia, które czekają dopiero na rozwiązanie. Jest ogniwem, która łączy prawdę wiedzy z zagadnieniami chwili bieżącej. Jest literaturą, która tyczy się potrzeb życia w danym czasie i danym miejscu. Ona komunikuje ostatnie wyniki z różnych dziedzin wiedzy czystej w zastosowaniu do bieżących potrzeb ludzkich. Ona czyni człowieka wrażliwym na niedolę swego społeczeństwa i zapala do żywota czynnego na jego korzyść. Ona, komunikując, co się dzieje na świecie całym, chroni nas od zaściankowości. Ona, zaznajamiając nas z biegiem myśli wszechświatowej, wywołuje w umysłach naszych szereg zagadnień. Ona uwalnia nas od potrzeby czytania wszystkich książek, których corocznie ukazuje się na świecie po kilkaset tysięcy, a których przeczytać na rok gruntownie nie można po nad kilkanaście. To są strony dodatnie prasy periodycznej.

Ale ma publicystyka i niejedną stronę ujemną. Wiadomości, dostarczane przez wiele dzienników, są dorywcze i powierzchowne: ani rozszerzają, ani pogłębiają wiedzy. Wiele nowinek, opisywanych drobiazgowo, niema żadnego ogólniejszego znaczenia, nie służy żadnemu rozumnemu celowi. Wiele sensacyjnych zajść i wypadków, zostawiających jedynie czczość w głowie i pustkę w sercu. W pogoni za kalejdoskopowym potokiem plotek wiele balastu, który ze szkodą obciąża umysł Dużo zabawy i płytkiego śmiechu, co w rezultacie szerzy bezmyślność, przytępia zmysł artystyczny. Nie jeden organ redagowany jest tendencyjnie, będąc na służbie tej lub innej partji. Nieraz nowość pomieszana z postępem bez oświetlenia krytycznego jądra rzeczy. I jedno pismo stara się prześcignąć drugie w pomysłach, licząc na gorsze instynkty. I wielu staje się igraszką okoliczności, bo są prowadzeni na pasku danego dziennika. Bo wielu ślepo hołduje zasadzie: nie różnić się od innych — i bezkrytycznie prenumeruje to, co ich znajomi i krewni. I tworzy się specjalny typ nałogowych czytelników pism periodycznych, co nie uznają jednocześnie lektury książek. Jest to pewnego rodzaju osłona dla duchowego lenistwa. Traci na tym wykształcenie gruntowne i myśl samodzielna. To też wielu uczonych powstaje na dziennikarstwo — śród nich ostro wystąpił w ostatnich czasach przeciw prasie perjodycznej F. Brunetiere, członek Akademji paryskiej.

Trzeba przede wszystkiem rozróżniać wartość miesięczników i tygodników, a pism codziennych. Pierwsze, a w części drugie, są streszczeniem i kwintensencją tego, co zawierają pisma codzienne. Lektura ich nie da wprawdzie technicznego posiadania poszczególnych gałęzi umiejętności, ale da ogólną znajomość podstaw. Te, które nie służą sprawom specjalnym, dają możność w dłuższym okresie czasu przebieg w ogólnych zarysach cały cykl wiedzy. Natomiast prasa codzienna służyć może głównie gromadzeniu materjałów do tych kwintensencji. I tu należy rozróżniać prasę prowincjonalną, a prasę stołeczną. Pierwsza zlicza miejscowe siły społeczne, wydobywa je i zbiera, zapala ogniska miejscowej twórczości. Bada i stara się kierować życiem prowincji, które wszędzie posiada swoje odrębne właściwości. Druga winna być przewodnikiem i siewcą dążeń kulturalnych wszerz i wzdłuż całego kraju. Winna być rzeką wód czystych, do której zbiegałyby się wszystkie strumyki, osadziwszy po drodze naleciałości niepotrzebne.

Trzeba umieć czytać dzienniki, jak i książki. Trzeba sobie wprzód zadać trud poznania każdego pisma. Trzeba się zapoznać, co w każdym z nich godnego jest czytania, nie usypiając swojego krytycyzmu łudzącemi nagłówkami pism i różnych rubryk, które często zapowiadają co innego, niż się drukuje. Trzeba czytać krytycznie, w żadnej sprawie nie spuszczając z oczu argumentów ani pro, ani contra. Trzeba czytać pisma, służące różnym poglądom, aby mieć oświetlenie z obu stron, aby módz wyrobić sobie własny sąd — samodzielny a objektywny. Trzeba koncentrować lekturę nie na tanich czasopismach codziennych o brukowych wiadomościach, lecz na poważnych wydawnictwach perjodycznych, które opierają działalność publicystyczną na znajomości dziejów i praw niemi rządzących. Należy ciążyć ku tym wydawnictwom perjodycznym, które chcą stać wyżej ponad prywatę i partykularyzmy — których celem jest nie interes materialny jednostek, lecz służba publiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Takich spraw jest wiele
tłumacz rosyjskiego Next post Wybierz tłumacza języka rosyjskiego
Close

Redakcja

redakcja@najutro24.pl