Kasa fiskalna w firmie

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, należy upewnić się, czy przepisy wymagają dla danego jej rodzaju korzystania z kasy fiskalnej. Posiadanie kasy rejestrującej nie jest wymagane przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług wyłącznie firmom lub organizacjom, organom administracji państwowej lub samorządowej. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także na rzecz rolników niebędących czynnymi płatnikami podatku VAT, należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej.

Jednym ze zwolnień z posiadania kasy jest niewielka liczba świadczonych usług i tym samym odbiorców. Ilość usług, które kwalifikują przedsiębiorcę do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, zależy od tego, w którym półroczu rozpoczął działalność. Dla podatników zaczynających w I połowie 2014 r., ilość świadczonych usług może wynosić maksymalnie 50, a ilość odbiorców tych usług nie więcej niż 20. Dla podatników rozpoczynających działalność w II połowie 2014 roku wartości te wynoszą kolejno 25 i 10. Aby skorzystać ze zwolnienia łącznie z tym warunkiem musi zostać spełniony wymóg wystawienia faktury VAT za każdą świadczoną usługę, zawierającej dane identyfikujące odbiorcę usługi.

Ponadto przepisy precyzyjnie wskazują rodzaje działalności, których prowadzenie nie wymaga ewidencjonowania na kasie rejestrującej, w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to między innymi szeroko pojęte usługi związane z rolnictwem, ze zbieraniem i utylizowaniem odpadów, usługi pocztowe i noclegowe, telekomunikacyjne, finansowe, prawnicze (wyłączając notariuszy), usługi w zakresie edukacji.

Dla niektórych rodzajów działalności istnieje z kolei bezwzględny wymóg ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, a podatnicy prowadzący taką działalność nie mogą skorzystać z żadnych zwolnień. Należą do nich sprzedaż gazu płynnego, profesjonalny przewóz pasażerów, usługi taksówkarskie, sprzedaż silników spalinowych i niektórych części mechanizmów samochodowych. Zaznaczyć należy, że wymóg ten nie dotyczy warsztatów samochodowych, które zajmują się montażem towarów, co jest świadczeniem usługi, a nie sprzedażą części samochodowych.

Ponadto kasa fiskalna wymagana jest między innymi przy prowadzeniu sprzedaży sprzętu radiowego i telewizyjnego, wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych.

Od 1 stycznia 2018 roku zostaną stopniowo wprowadzane kasy online. Co to oznacza? Kasy tego rodzaju mają mieć funkcję raportowania zarejestrowanych na nich transakcji do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Wszelkie dane będą przekazywane automatycznie do Repozytorium. Dokumenty fiskalne zostaną archiwizowane jedynie w formie cyfrowej.

Każdy konsument będzie mógł otrzymać tradycyjny, papierowy paragon. W trakcie jego drukowania kasa fiskalna stworzy również dokument elektroniczny. E-paragon także będzie mógł otrzymać klient. Wystarczy, że wprowadzi swój kod nabywcy. Ta możliwość dotyczy zarówno klientów płacących kartą, jak i tych płacących gotówką.

Wchodzące w życie w 2018 roku rozporządzenie ma znieść możliwość archiwizowania papierowej kopii paragonów. Kopie te będą zapisywane jedynie w formie elektronicznej. Wiążę się to z pojęciem pamięci chronionej, które uległo zmianie. Każda kasa fiskalna będzie musiała być wyposażona w pamięć chronioną. Kasy fiskalne muszą wysyłać informacje do repozytorium Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorca ma więc obowiązek zadbania o to, żeby jego urządzenie miało taką możliwość. Należy zwrócić uwagę na doprowadzenie do kasy połączenia sieciowego. Można także dokonać zakupu modemu i sprawdzić najkorzystniejsze oferty mobilnych usługodawców.

Zmiana kas fiskalnych od nowego roku ma przynieść korzyści dla wszystkich stron, których dotyczą nowe przepisy. Zyskają nie tylko przedsiębiorcy i konsumenci, ale także państwo. Dzięki nowym rozwiązaniom zmniejszeniu ma ulec szara strefa, a zwiększą się wpływy do Skarbu Państwa. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli działać w sposób nieuczciwy, zostaną szybko wykryci. Dla konsumentów posiadanie elektronicznego paragonu ma ułatwić proces reklamacji. Sprawi także, że znikną ograniczenia płatności kartą.

Od stycznia 2018 roku będzie funkcjonowało aktualnie tworzone Centralne Repozytorium Kas. Będzie ono miało za zadanie m.in. wcześniej wymienione funkcje. Główną jego funkcją będzie natomiast zgromadzenie danych przesyłanych automatycznie z nowych kas fiskalnych posiadających funkcję wymiany informacji przez internet. Nowe kasy fiskalne będą co kilka godzin wysyłać automatycznie (bez udziału użytkownika przedsiębiorcy) odpowiednie informacje do CRK w formie pliku o standardzie JPK_PARAGON.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji CRK będzie dokonywał analizy otrzymanych danych czyli nadzorował i kontrolował prawidłowość transakcji występujących pomiędzy podatnikami.

Jak łatwo zauważyć taki system przesyłu informacji wymaga stałego dostępu do internetu. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zapewnić stałe łącze umożliwiające ciągłą komunikację kasy fiskalnej z CRK.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy nie jest możliwe zapewnienie stałego połączenia z internetem, wówczas przedsiębiorca musi zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających zapewnienie stałego dostępu kasy fiskalnej do internetu urząd skarbowy na wniosek podatnika może dać zgodę na dokonywanie przesyłu niezbędnych informacji co kilka godzin lub w innych zakresach czasowych.

Podstawowy charakter danych jakie będą wysyłane co CRK to m.in.

  • NIP przedsiębiorcy,
  • przedmiot sprzedaży,
  • kwota podstawy opodatkowania i podatek VAT

Czytaj jak najwięcej

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Czytanie daje wiele korzyści. Relaksuje, poszerza wiedzę, daje poczucie dobrze wykorzystanego i mile spędzonego czasu.

Czytanie poprawia pamięć. Gdy mózg stara się wszystko zapamiętać, wówczas pamięć staje się lepsza. Przy każdej kolejnej publikacji, tworzą się nowe ścieżki, wzmacniające już te istniejące. Podczas czytania jest więcej czasu na myślenie, analizowanie, refleksję. Można wrócić do konkretnego fragmentu i przeczytać go kilka razy, by zwiększyć aktywność pamięci.

Pobudzamy do działania naszą wyobraźnię. Tworzymy w głowie pewne obrazy, łącząc je z tymi, które już posiadamy w pamięci. Tak jak sportowcy ćwiczą swoje mięśnie na np. podnosząc ciężary, czy kulturyści napinając je, a tym samym rozwijając, tak w naszej głowie wzmacniają się „mięśnie pamięci” podczas czytania.

Czytanie uwalania od stresu i uspokaja. Czytanie bardziej łagodzi stres, niż słuchanie muzyki czy spacer. Ma pozytywny wpływa na nasze ciało, które odpoczywa i regeneruje się. Podczas czytania zostajemy przeniesieni do innego świata, pozbawionego kłopotów i problemów dnia codziennego. Zmienia się wówczas nasze samopoczucie.

Czytanie kształtuje charakter. Niezależnie czy będzie to literatura obyczajowa, psychologia, kryminał, czy tematyka społeczna, z każdej pozycji jesteśmy wstanie wysunąć swoje wnioski lub dowiedzieć się całkowicie nowych rzeczy. Czytanie uczy jak zachować się w danej sytuacji, poszerza horyzonty, otwiera nas na nowe doświadczenia, po porostu nas kształtuje.

Książki pogłębiają wiedzę. Ludzie, którzy czytają regularnie i w dużych ilościach, wydają się być mądrzejsi od tych, którzy tego nie praktykują. Są bardziej świadomi swojego otoczenia, tego kim są i w jaki sposób działają poprzez bogactwo nauki, wydobyte z książek. Każda publikacja to skarbnica wiedzy. Ilekroć będziemy czytać te samą pozycję, to za każdym razem wydobędziemy z niej nowe informacje, zwrócimy uwagę na coś innego, albo na konkretną sprawę spojrzymy z innej perspektywy.

Im częstszy mamy kontakt z różnorodną literaturą tym większa ilość słów zostaje przez nas przyswojona. Poprawia się tym samym nasze wysławianie się i dowodzenie językiem. W naszej głowie pozostają nowe słowa, idiomy, wyrażenia i style pisania, charakterystyczne dla danego utworu. Pokaźny zasób słownictwa ułatwia funkcjonowanie zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Nowe wyrazy, które przyswoiliśmy wspierają nasze procesy myślowe, a to z kolei przekłada się wyrażanie naszych uczuć i myśli. Osobom oczytanym łatwiej się komunikować ze względu na zróżnicowany zakres słów.

Czytanie opóźnia demencję i spowalnia rozwój choroby Alzheimera. Czytanie zmniejsza poziom depresji, a dobry poradnik pozwala nawet wyjść z niej całkowicie. Takie publikacje zawierają wiele cennych wskazówek, dotyczących diet, ćwiczeń i zdrowego stylu życia. Zastosowanie się do nich prowadzi do ulepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego.

Codzienny trening mózgu w postaci czytania może zahamować rozwój zaburzeń funkcji poznawczych w podeszłym wieku. Czytanie to jeden z najlepszych sposobów wyciszenia się przed spaniem.

Czytanie fikcji literackiej ma znakomity wpływ na zdolność do empatii i znoszenia niepewnych sytuacji. To wszystko sprawia, że bardziej rozumiemy ludzkie emocje i staramy się nie popełniać tych samych błędów. Zdobywamy nową wiedzę na temat możliwości i sposobów zachowań w różnych sytuacjach, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia.

Czytanie poprawia umiejętności komunikacyjne. Pomaga w łatwy sposób przekazać to, co chcemy powiedzieć. Dobra komunikacja, polepsza relacje z innymi.

Wystarczy 20 minut dziennie na czytanie, by przekonać się, że jesteśmy bardziej skoncentrowani na innych czynnościach. Czytanie w znacznym stopniu poprawia pamięć, inteligencję i koncentrację. Czytanie pozwala mózgowi odbyć rodzaj treningu, stymulując mózg do pracy. Im bardziej jest on aktywny, tym dla niego lepiej. Poszerzamy swoją wiedzę na wiele tematów i wzbogacamy własne słownictwo.

Nie ma wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł. Choć statystyki nie są pozytywne i pokazują, że coraz więcej osób zamiast papierowej lektury wybiera Internet jako podstawowe źródło informacji, bez wątpienia to właśnie czytanie książek pogłębia zasób słownictwa, uczy ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne poznanie problemu, poszerza wiedzę. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu roku przeczytać wiele wartościowych książek.

Czytanie wzbogaca słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i myśli. Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego w słowa. Na szczęście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym ćwiczeniem. Warto czytać książki zarówno podczas nauki czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność została opanowana do perfekcji. Poza tym dobrze jest zwrócić uwagę na dzieła wybitnych, polskich i zagranicznych pisarzy, którzy są prawdziwymi mistrzami we władaniu języka.

Czytanie książek to także doskonała stymulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w głowie obrazy, łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas czytania lektury, neurony są nieustannie zmuszane do wysiłku, co przekłada się na lepszą pamięć.

Dlaczego warto czytać książki? Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wybierzesz książkę, która naprawdę Cię interesuje, stres dnia codziennego odejdzie w zapomnienie. Książki biznesowe czy poradniki warto czytać rano. Natomiast wieczorem, przed snem wybieraj powieści — ułatwi Ci to zasypianie.

Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada wartościową wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę wielu aspektów swojego życia — od biznesu, poprzez relacje z innymi, po psychologię. Warto czytać książki, ponieważ to właśnie lektura sprawia, że człowiek poszerza swoje horyzonty i staje się jeszcze bardziej inteligentny.

Książki potrafią zainspirować. Czasami znajdujemy się w takim punkcie swojego życia, że nie wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać książki? W lekturze może zainspirować wszystko — postawa głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane decyzje, aktywności.

Czytanie książek rozwija wrażliwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają, 3 razy częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej sami malują, piszą lub fotografują. Dzięki książkom rozwija się także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafimy postawić się na miejscu drugiego człowieka, a także go zrozumieć.

Książki wpływają także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czytają kryminały, wymagające rozwiązywania zagadek, analizowania faktów, stawiania tez, rozwijają w sobie zdolność krytycznego i analitycznego myślenia. W tym przypadku szczególnie polecamy klasyki polskich kryminałów. Pamiętaj, że warto czytać książki już od najmłodszych lat, aby zauważyć pozytywny wpływ czytania w dorosłym życiu.

Częstsze sięganie po lekturę to także rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki uznanych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności gramatycznej oraz ortograficznej. To jedna z najważniejszej korzyści, wynikającej z czytania książek, którą z pewnością doceni każdy dorosły, który już jako dziecko namiętnie czytał książki.

Dzięki czytaniu możemy postawić się w różnych sytuacjach i wyobrażać sobie, co zrobilibyśmy na miejscu bohatera. Otwieramy się tym samym na nowe doświadczenia czy wyzwania, rozszerzamy horyzonty, kształtując własną osobowość. Ponadto dziecko, czytające mądre powieści przygodowe może nauczyć się pozytywnych zachowań, które w dorosłym życiu mogą nie raz uratować człowieka z opresji.

Według badań przeprowadzonych przez amerykańską agencję wspierającą sztukę — NEA — ludzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażują się obywatelsko oraz kulturowo. Co więcej, czytelnicy mają większą swobodę i łatwość wypowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Takich spraw jest wiele
tłumacz rosyjskiego Next post Wybierz tłumacza języka rosyjskiego
Close

Redakcja

redakcja@najutro24.pl